Dotacje

Nasza firma otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% z funduszu Unii Europejskiej na realizację projektu pt.:

Wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie obróbki metalu, w ramach którego zakupiliśmy nastepujące wyposażenie:

  • tokarka sterowana numerycznie,
  • maszyna pomiarowa
Okres realizacji projektu : czerwiec 2005 r. - marzec 2006 r.