Dotacje 2014-2020W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Zakład Wyrobów Metalowych Produkcyjno ­ Remontowy "PROREST" Zofia, Piotr Stawowy wystąpiła o bon na innowacje

Cele projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych związanych z opracowaniem nowej technologii
w zakresie kształtowania jakości technologicznej wyrobów wykonanych z materiałów o specjalnych właściwościach

Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie nowa technologia oraz urządzenie do automatycznej kalibracji rurek wykonanych z materiałów o specjalnych właściwościach

Wartość projektu: 123 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 90 000,00 PLN

Ogłoszenie (*.pdf)
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma STAWOWY PIOTR ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH PRODUKCYJNO REMONTOWY "PROREST" ZOFIA, PIOTR STAWOWY realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania 
i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:
1. Pozyskanie know-how technologii montażu zespołu „Retainer assembly” poprzez zakup usługi badawczej rozwojowej (1 nowa dokumentacja techniczno-konstrukcyjna) - 2019 r.
2. Wdrożenie do oferty firmy produktów na bazie nowej technologii będącej efektem projektu (1 nowy produkt) - 2019 r.

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa co nastąpi poprzez:
1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych prac B+R – 100 000,00 PLN netto - 2019
2. Zwiększenie poziomu sprzedaży – 5-10% docelowo do roku 2020
3. Pozyskanie nowych klientów – docelowo do roku 2020

Wprowadzenie przez przedsiębiorstwo Prorest nowych rozwiązań technologicznych w swojej dotychczasowej produkcji w postaci technologii montażu zespołu „Retainer assembly” poprzez zastosowanie innowacyjnej metody z zastosowaniem podwójnej deformacji plastycznej wpłynie na zwiększenie jakości wytwarzanych w firmie produktów i konstrukcji. Lepsze jakościowo produkty będą bardzo ważnym punktem w ofercie firmy, co zapewni jej stabilną pozycję na rynku w długofalowej perspektywie czasowej. Dzięki realizacji projektu firma osiągnie ważne cele rozwojowe, a w szczególności: znaczące podniesienie jakości oferty produktowej, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa, poszerzenie rynków zbytu, podniesienie innowacyjności i swojej konkurencyjności.


Wartość projektu: 123 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85 000,00 PLN