Obróbka mechaniczna
W dniu 25.04.2013 w siedzibie firmy PROREST odbyło się sympozjum zorganizowane przez firmę AWIATECH na temat: "Możliwości obróbkowe nowoczesnych obrabiarek skrawających do metali".

Współorganizatorami sympozjum oprócz firmy PROREST byli:
  • Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej,
  • Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
  • Iscar Sp. z o.o.
  • Siemens Sp. z o.o.

Udział w sympozjum wzięli przedstawiciele ponad 30 firm.

Wykład inauguracyjny na temat : Rozwiązania konstrukcyjno - technologiczne maszyn technologicznych do obróbki specjalnych elementów.
Wygłosił Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej.

Podczas sympozjum prezentowane były między innymi nowe produkty firmy PROREST:
  • wiertarka do głębokich wierceń WCZ 140
  • pionowe centrum obróbkowe VMC 450 z bardzo krótkim czasem wymiany narzędzi