Konkurs ofert


Usługa - obróbka plastyczna wyrobów wykonanych z materiałów specjalnych.

Załącznik do oferty (*.pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Protokół (*.pdf)


PRZEPROWADZENIE BADAŃ ZWIAĄZANYCH Z OPRACOWANIEM TECHNOLOGII MONTAZŻU ZESPOŁU „RETAINER ASSEMBLY”.
PRACE BADAWCZE BĘDĄ OBEJMOWAŁY BADANIA Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, M.IN. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH, BUDOWY STANOWISK BADAWCZYCH DO PROCESU MONTAŻU ORAZ PRZEPROWADZENIE PRÓB W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)
Wzór oferty (*.pdf)

Protokół z- wynik konkursu ofert
Protokół (*.pdf)


Przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania technologii obróbki mechanicznej elementów ze stopu Inconel 5711 dla przemysłu lotniczego.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)
Wzór oferty (*.docx)

Wyniki postępowania dot. zapytania ofertowego

Wynik (*.pdf)